Semi Kem Kepimpinan

Prefek Sekolah Rendah Bakiau telah diberi peluang untuk mengikuti Semi Kem Kepimpinan Tahun 2011 bertempat di Sekolah Rendah Keriam, Tutong 1

No comments:

Post a Comment